Litografier

”High Fidelity” – 4 färgsättningar i endast 30 exemplar. Signerade och numrerade. Framställda hos Lumphés Litografiska i Stockholm.
Inom modern litografi så är bilden gjord av en polymerbeläggning (där färgen fastnar) som appliceras på en flexibel aluminiumskiva. Bilden är spegelvänd på aluminiumplåten för att sedan bli tryckt rättvänd på papperet.